Ympäristöahdistus -luentosarjan videot

Talvella 2020 pidettiin dos. Panu Pihkalan johdolla Helsingin yliopistossa luentosarja Ympäristöahdistus: tieteidenvälisiä näkökulmia (Avoin yliopisto & Teologinen tiedekunta). Luentovideot ovat raakaversioina katsottavissa alla löytyvien linkkien kautta.

Myöhemmin vuonna 2020 videot on tarkoitus editoida ja lisätä Avoimen yliopiston Youtube-kanavalle.

1. Johdanto: Ympäristöahdistus ennen ja nyt (14.1.2020)
Dos. Pihkala: Mitä ympäristöahdistuksella tarkoitetaan?
- erilaiset määritelmät
- ahdistus-sanan eri merkityssisällöt

Ympäristötieteen yliopistonlehtori Risto Willamo: Ympäristöahdistus: Miten löytää huojennusta sortumatta vähättelyyn?
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/36d1766f-6ac3-4a60-ac7b-2b63e475adc6

2. Ympäristötunteet ja ympäristöahdistus (21.1.)
Dos. Pihkala: Ympäristötunteet ja ympäristöahdistus
- huoli, pelko, ahdistus
- suru, luopuminen, muutos
- Sitran kansalaiskysely Ilmastonmuutos ja tunteet (2019)

Filosofi Elisa Aaltola: Lajihäpeä ja ilmastokriisi
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/7fc587b9-0caa-480c-983d-dce541cf780d

3. Ympäristöahdistuksen monet muodot (28.1.)
Dos. Pihkala: Ahdistusteoriat ja ympäristöahdistus
- epävarmuus
- erilaiset tekijät: henkilöhistoria, herkkyys, sosiaaliset tekijät ym.
- Charlie Kurthin ahdistusteoria
- Epstein 1972 sovellettuna ympäristöahdistukseen

Osa 2:
- eksistentiaalinen ahdistus
* eksistentiaalinen psykologia
* Paul Tillich
- psyykkiseksi ongelmaksi koettu ahdistus ja voimakkaat oireet
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/779fde65-42b0-45f2-813e-a3f19b1d45a6

4. Empiirinen tutkimus ympäristöahdistuksesta (4.2.)
Dos. Pihkala
- eri alat ja termit
- tarkastelun historia
- torjuttu tai vaiettu ahdistus
- Norgaard
- Lertzman
- Weintrobe

Osa 2:
- Searle & Gow 2010
- Pearse, Goodman & Rosewarne 2010
- etnografia, eletty kokemus
- Cunsolo et al., ecological affect
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/3cb47748-b43f-4ad1-bd12-466ef8f14341

5. Psykologia, viestintä ja ympäristöahdistus, osa 1 (11.2.)
Dos. Pihkala: Psykologinen tutkimus ympäristöahdistuksesta, osa 1
- kertaus tähänastisesta
- Suomalaiset kyselytutkimukset ympäristöahdistuksesta
- Psykologian suuntaukset ja ympäristöahdistus
* Ympäristöpsykologia
* Ekopsykologia
* Joanna Macy

Apulaisprofessori Annukka Vainio: Ympäristöahdistus sosiaalipsykologian näkökulmasta
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/43844c71-49a2-42c8-9374-9139cd3beaed

6. Psykologia, viestintä ja ympäristöahdistus, osa 2 (18.2.)
Dos. Pihkala: Psykologinen tutkimus ympäristöahdistuksesta, osa 2
- Coping
- Marshall, Stoknes (yleistajuisia teoksia psykologista ja viestinnästä)
- Susanne Moser
- "Doom and gloom", apokalyptinen ympäristöviestintä

Dos. Jari Lyytimäki: Huumori ja ympäristöviestintä
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/73cdd6d2-a709-46fe-8a6b-9c7613bf9ada

7. Ympäristökasvatus ja ympäristöahdistus (25.2.)
Dos. Pihkala: Kasvatus ja ympäristöahdistus
- Maria Ojalan tutkimukset
- Erilaiset toivo-näkemykset
- Ympäristökasvatus ja tunteet

Yliopistonlehtori Hannele Cantell: Ilmastokasvatus osana ympäristö- ja kestävyyskasvatusta
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/5ddc6d00-0bd6-4e56-af03-c4104f094594

8. Ilmastoahdistuksen erityiskysymyksiä (10.3.)
Dos. Pihkala
- ilmastonmuutoksen luonne ja ahdistus
- ilmastopsykologia
- ilmastonmuutos ja mielenterveys
- Sää, ilmasto ja vaikeat tunteet
Osa 2:
- ilmastotrauma
- "ilmastoneuroosi", öljykulttuurin psykologiaa
- tuoretta käytännön kirjallisuutta ilmastoahdistuksen kanssa elämisestä
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/f5b04a81-6347-4568-ac1b-14790ef47eed

9. Korona-ahdistus & Ympäristöväen ahdistus (17.3.)
Dos. Pihkala: Erityisteema: Korona-ahdistus ja ympäristöahdistus
Dos. Pihkala: Ympäristönsuojelijoiden ja ympäristötutkijoiden ahdistus
Yhteistallenne: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/240dbb73-04a4-44e7-9f4f-c2d531a7b462
Korona-ahdistus -osuus: https://www.youtube.com/watch?v=z89rdr1bt5Q&feature=youtu.be

10. Ympäristöpolitiikka ja ympäristöahdistus: yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia (24.3.)
Dos. Pihkala
- Affektitutkimus, poliittisten tunteiden tutkimus
- Ympäristöpolitiikka (Suomessa) ja ympäristötunteet
- Sosiologia (Brulle & Norgaard 2019; Berglund 2019)
- Identiteettipolitiikka ja ympäristöahdistus
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/3527d89d-edcf-4904-a4d9-364c4c9f3724

11. Kulttuurin ja taiteen tutkimus & ympäristöahdistus (31.3.)
Dos. Pihkala: Kulttuurin ja taiteen tutkimus & ympäristöahdistus
- Ekokritiikki
- Erilaiset taidemuodot ja ympäristöahdistus
Kuvataidekasvatuksen yliopisto-opettaja ja väitöskirjatutkija Henrika Ylirisku: Taide(kasvatus) ja ympäristöahdistus
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/771a4d23-3579-43df-a0fe-bda10d1c9507

12. Yhteenvetoa: Ympäristöahdistus tänään ja tulevaisuudessa? (7.4.)
Dos. Pihkala: Ympäristöahdistuksen käsittelytavoista
- Yleiskatsaus
- Ryhmätoiminta
- Työpaikat ja työyhteisöt
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/bce807c0-26ff-4a2e-b635-62359dd114ae

Dos. Pihkala: Ympäristöahdistus, rituaalit, terapeuttinen kulttuuri ja "realismi"
- Rituaalitutkimus (uskonto ja ympäristö -tutkimus)
- Ympäristöahdistuksen hoito terapeuttisen kulttuurin ilmentymänä?
- Erilaiset tilannearviot ja niiden suhde ahdistukseen
* Wallace-Wells, Bendell, Franzen, Toiviainen, Lehtinen
* "Spiritual activism", Carolyn Baker & romahdus-teoreetikot
- vaikeiden ympäristötunteiden kanssa elämisestä
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/3e359c5b-026f-445b-a63d-c2022633421b

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

10 suositusta ympäristöahdistuneelle

Miten puhua lapselle ilmastonmuutoksesta?

Vinkkejä ilmastotunteiden käsittelyyn